Wyszukiwanie

E-learning

Na naszej uczelni funkcjonuje platforma e-learningowa, na której umieszczane są materiały z zajęć, zarówno ze studiów dziennych i zaocznych jak i studiach podyplomowych. Wykładowcy przekazują wiedzę w różnych formach np.: materiały video, ankiety, a także czaty z użytkownikami. Studenci natomiast mogą sprawdzić swoją wiedzę w testach i zadaniach. Zapraszamy na stronę https://e.wszia.opole.pl.

Akademickie Biuro Karier

Kliknij tutaj

Biuro Obsługi Cudzoziemców

Kliknij tutaj

Stypendia

Kliknij tutaj

Kręgielnia

Kliknij tutaj

Budynki dydaktyczne

Kliknij tutaj

Wygodny tryb zajęć dla pracujących

Kliknij tutaj

Biblioteka

Kliknij tutaj

E-learning

Kliknij tutaj

Poziom zatrudnienia i zarobki absolwentów

Kliknij tutaj

Akademicki Związek Sportowy

Kliknij tutaj

Działalność charytatywna

Kliknij tutaj

Wsparcie studentów
w procesie uczenia się

Kliknij tutaj

Wsparcie dla studentów niepełnospr.

Kliknij tutaj

Organizacje studenckie

Kliknij tutaj

Wnioski
i skargi

Kliknij tutaj