Wyszukiwanie

Wygodny tryb zajęć dla pracujących

Znaczna część naszych studentów łączy naukę, pracę i życie rodzinne.

Aby ułatwić proces dydaktyczny, wprowadziliśmy wiele udogodnień np.:

  • indywidualną organizację studiów;
  • przyjazne godziny zajęć na studiach podyplomowych;
  • kształcenie poprzez platformę e-learningową, gdzie wykładowcy zamieszczają materiały z zajęć.

Akademickie Biuro Karier

Kliknij tutaj

Biuro Obsługi Cudzoziemców

Kliknij tutaj

Stypendia

Kliknij tutaj

Kręgielnia

Kliknij tutaj

Budynki dydaktyczne

Kliknij tutaj

Wygodny tryb zajęć dla pracujących

Kliknij tutaj

Biblioteka

Kliknij tutaj

E-learning

Kliknij tutaj

Poziom zatrudnienia i zarobki absolwentów

Kliknij tutaj

Akademicki Związek Sportowy

Kliknij tutaj

Działalność charytatywna

Kliknij tutaj

Wsparcie studentów
w procesie uczenia się

Kliknij tutaj

Wsparcie dla studentów niepełnospr.

Kliknij tutaj

Organizacje studenckie

Kliknij tutaj

Wnioski
i skargi

Kliknij tutaj