Wyszukiwanie

Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych

Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych

WSZiA w Opolu zapewnienie studentom niepełnosprawnym wsparcia naukowego, dydaktycznego i materialnego, a także pomoc techniczną, umożliwiając im pełny udział w procesie kształcenia.

Obydwa budynki uczelni są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Uczelnia  podejmuje  działania  zmierzające  do  zapewnienia  równych  szans  realizacji programu  studiów  przez  studentów z  niepełnosprawnościami.  Studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dostosowanie formy, terminów i czasu trwania zaliczeń oraz egzaminów do ich potrzeb.

Uczelnia oferuje studentom niepełnosprawnym:

 • Możliwość korzystania z zasobów biblioteki bez konieczności schodzenia do niej. Udostępnione zostało pomieszczenie na parterze budynku, gdzie po zamówieniu telefonicznym lub mailowym pracownik biblioteki dostarcza książki.
 • Możliwość wysyłki zamówionych książek za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • Możliwość drukowania materiałów ( prac zaliczeniowych, prac dyplomowych ) na uczelni.
 • Pomoc psychologa.
 • Konsultacje z doradcą zawodowym.
 • Szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni.
 • Możliwość korzystania ze sprzętu znajdującego się  na  stanie  uczelnianej  wypożyczalni.
 • Organizację zajęć  wychowania fizycznego  dostosowanych do ich potrzeb.
 • Pomoc w dostępie do literatury specjalistycznej i naukowej.

Formy wsparcia materialnego dla studentów niepełnosprawnych

 1. stypendium dla studentów niepełnosprawnych (wszyscy studenci z ważnym orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności mogą złożyć wniosek) szczegóły i wnioski do pobrania
 2. programy PFRON „Aktywny Samorząd” nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”
  szczegóły https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością:
Wojciech Rudy e-mail:  w.rudy@poczta.wszia.opole.pl

Asystenci ds. Studentów Niepełnosprawnych:
Marcin Oleksiuk  e-mail: m.oleksiuk@poczta.wszia.opole.pl
Bartłomiej Roczek e-mail: biblioteka@poczta.wszia.opole.pl

Zobacz więcej

Akademickie Biuro Karier

Kliknij tutaj

Biuro Obsługi Cudzoziemców

Kliknij tutaj

Stypendia

Kliknij tutaj

Kręgielnia

Kliknij tutaj

Budynki dydaktyczne

Kliknij tutaj

Wygodny tryb zajęć dla pracujących

Kliknij tutaj

Biblioteka

Kliknij tutaj

E-learning

Kliknij tutaj

Poziom zatrudnienia i zarobki absolwentów

Kliknij tutaj

Akademicki Związek Sportowy

Kliknij tutaj

Działalność charytatywna

Kliknij tutaj

Wsparcie studentów
w procesie uczenia się

Kliknij tutaj

Wsparcie dla studentów niepełnospr.

Kliknij tutaj

Organizacje studenckie

Kliknij tutaj

Wnioski
i skargi

Kliknij tutaj